1 มกราคม 2562 ห้างในเกาหลีใต้ไม่ให้ถุงพลาสติกแล้วตั้งแต่วันนี้

ที่มา: https://www.tnamcot.com/view/5c2af1e8e3f8e4a665ae0208

กระทรวงสิ่งแวดล้อมเกาหลีใต้แถลงว่า กฎหมายฉบับแก้ไขใหม่นี้มีผลครอบคลุมห้างสรรพสินค้าประมาณ 2,000 แห่งที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 165 ตารางเมตรขึ้นไป และมักให้ถุงพลาสติกแก่ลูกค้าโดยไม่คิดเงิน ลูกค้าชายวัย 33 ปีมองว่า การควบคุมการใช้ถุงพลาสติกเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่ผู้คนมักเคยชินกับความสะดวกสบาย หากมีวิธีสนับสนุนให้คนนำถุงพลาสติกมาใช้ใหม่น่าจะได้ผลกว่า ขณะที่นักศึกษาหญิงวัย 24 ปีกล่าวว่า ตอนนี้คนอาจไม่ชินที่ห้างไม่มีถุงพลาสติกให้ แต่เชื่อว่าอีกไม่นานก็จะคุ้นเคย หากทุกคนร่วมใจกันไม่ใช้ถุงพลาสติก ปัญหาสิ่งแวดล้อมก็จะแก้ไขได้แน่นอน ข้อมูลของสหประชาชาติเผยว่า ปัจจุบันมีกว่า 60 ประเทศที่ห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งหรือคิดค่าถุง ตามกระแสเรียกร้องให้ลดปริมาณขยะพลาสติกที่ทั่วโลกผลิตขึ้นมาแล้ว 9,000 ล้านตันนับตั้งแต่เริ่มใช้อย่างแพร่หลายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง และในจำนวนนี้มีเพียงร้อยละ 9 เท่านั้นที่ถูกนำไปรีไซเคิลเพื่อหมุนเวียนใช้ใหม่.-สำนักข่าวไทย